2022/08/09
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
طلا و سکه
 • قیمت سکه و طلا در ۱8 مرداد ماه

  قیمت سکه و طلا در ۱8 مرداد ماه

  قیمت هر قطعه نیم سکه بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 12 مردادماه

  قیمت سکه و طلا در 12 مردادماه

  قیمت هر قطعه نیم سکه بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در یازدهم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در یازدهم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا دردهم مردادماه

  قیمت سکه و طلا دردهم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در نهم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در نهم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در هشتم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در هشتم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در پنجم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در پنجم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در چهارم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در چهارم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در سوم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در سوم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در دوم مردادماه

  قیمت سکه و طلا در دوم مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 1 مردادماه

  قیمت سکه و طلا در 1 مردادماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 29 تیرماه

  قیمت سکه و طلا در 29 تیرماه

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 26 تیر

  قیمت سکه و طلا در 26 تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 25 تیر

  قیمت سکه و طلا در 25 تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵میلیون تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در 22 تیر

  قیمت سکه و طلا در 22 تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
 • قرارداد آتی شمش طلا، مانع خروج طلا از کشور می‌شود؟

  قرارداد آتی شمش طلا، مانع خروج طلا از کشور می‌شود؟

  قرار داد آتی شمش طلا به عدم خروج طلا از کشور کمک می‌کند وقتی تمرکز به ارزش طلا تا موجودیت فیزیکی آن باشد در نتیجه احتمال جابه جایی و قاچاق آن نیز کم می‌شود.
 • نرخ سکه به ۱۵ میلیون تومان رسید

  نرخ سکه به ۱۵ میلیون تومان رسید

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون است.
 • قیمت سکه و طلا در ۲۰ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۲۰ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۹ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۱۹ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون تومان است.
 • قیمت سکه و طلا در ۱۷ تیر

  قیمت سکه و طلا در ۱۷ تیر

  قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طلا، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون تومان است.