2022/01/20
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
سواد مالی
  • ارتقای سواد مالی موجب کاهش ضرر مردم در بازار سرمایه می‌شود

    ارتقای سواد مالی موجب کاهش ضرر مردم در بازار سرمایه می‌شود

    ارتقای آگاهی‌های عمومی جامعه نسبت به مسائل حقوقی بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی موجب کاهش ضرر در بازار سرمایه می‌شود.
  • بودجه‌بندی چیست؟

    بودجه‌بندی چیست؟

    بودجه‌بندی به یک برنامه‌ریزی مالی می‌گویند که در آن دخل و خرج محاسبه می‌شود و تخمین میزند در یک بازه زمانی مشخص یک فرد چقدر پول درمی‌آورد و چقدر هزینه می‌کند.