2022/01/20
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي
ضریب بتای سهام
  • ضریب بتای سهام چیست؟

    ضریب بتای سهام چیست؟

    با استفاده از ضریب بتا، می‌توانید بازده سهم خود را نسبت به کلیت بازار بسنجید.